Dekker LP › Trails

TRAILS

Dekker LP

Dekker, L.P.; Hartman, C.A.; Van der Vegt, E.; Verhulst, F.C.; Van Oort, F.V.A.; Greaves-Lord, K. The longitudinal relation between childhood autistic traits and psychosexual problems in early adolescence. The TRAILS study. Autism. 2015 Aug;19(6):684-93. doi: 10.1177/1362361314547114. Epub 2014 Sep 5.

Wat was al bekend

  • Adolescentie is een tijd van veel veranderingen, onder andere op het gebied van psychoseksueel functioneren.
  • Psychoseksueel functioneren omvat seksueel gedrag, seksuele zelf (o.a. kennis, seksuele oriëntatie en zelfvertrouwen), en seksuele socialisatie (o.a. de context waarbinnen psychoseksuele ontwikkeling plaatsvindt).
  • Autistische trekken zorgen voor verminderde sociale vaardigheden en inzicht, waardoor zij mogelijk tot problemen leiden in het psychoseksueel functioneren.

Wat deze studie toevoegt

  • Autistische trekken zijn voorspellend voor milde psychoseksuele problemen, ook wanneer gecontroleerd wordt voor fysieke ontwikkeling en gedragsproblemen.
  • Met name verminderd contact en sociale interesse en onafgestemd gedrag zijn  voorspellend voor milde psychoseksuele problemen.
  • Autistische trekken moeten gezien worden als 1 van de voorspellers van psychoseksuele problemen.

Link naar het artikel via Pubmed