The longitudinal relation between childhood autistic traits and psychosexual problems in early adolescence › Trails

TRAILS

The longitudinal relation between childhood autistic traits and psychosexual problems in early adolescence

Wat was al bekend?

  • Adolescentie is een tijd van veel veranderingen, onder andere op het gebied van psychoseksueel functioneren.
  • Psychoseksueel functioneren omvat seksueel gedrag, seksuele zelf (o.a. kennis, seksuele oriëntatie en zelfvertrouwen), en seksuele socialisatie (o.a. de context waarbinnen psychoseksuele ontwikkeling plaatsvindt).
  • Autistische trekken zorgen voor verminderde sociale vaardigheden en inzicht, waardoor zij mogelijk tot problemen leiden in het psychoseksueel functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

  • Autistische trekken zijn voorspellend voor milde psychoseksuele problemen, ook wanneer gecontroleerd wordt voor fysieke ontwikkeling en gedragsproblemen.
  • Met name verminderd contact en sociale interesse en onafgestemd gedrag zijn  voorspellend voor milde psychoseksuele problemen.
  • Autistische trekken moeten gezien worden als 1 van de voorspellers van psychoseksuele problemen.