Hoe groener, hoe beter? Is groen in de wijk een buffer voor het negatieve effect van stressvolle levensgebeurtenissen? › Trails

TRAILS

Hoe groener, hoe beter? Is groen in de wijk een buffer voor het negatieve effect van stressvolle levensgebeurtenissen?

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Hoe groen de wijk is waarin mensen wonen hangt samen met hun lichamelijke en psychische gezondheid.
  • We weten echter vrij weinig over hoe een groene wijk een positief effect op gezondheid uitoefent, en specifiek hoe een groene wijk bijdraagt aan de ontwikkeling van gedragsproblemen bij jongeren.
  • Een mogelijk mechanisme is dat een groene wijk indirect bijdraagt aan gezondheid via een sneller herstel van stress.

Wat voegt deze studie toe?

  • We vonden geen bewijs voor het idee dat een groene wijk bijdraagt aan minder gedragsproblemen, zowel direct of indirect via herstel van stress.
  • Het effect van stressvolle levensgebeurtenissen op gedrag is sterker voor jongeren die opgroeien in een groene wijk dan voor adolescenten die opgroeien in een minder groene wijk.
  • Sommige kenmerken van een groene wijk, zoals de aanwezigheid van afgeschermde plekken zonder toezicht zijn mogelijk niet gunstig voor de ontwikkeling van jongeren, maar bevorderen gedragsproblemen.