Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten › Trails

TRAILS

Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
  • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
  • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

  • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
  • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
  • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.