2018 › Trails

TRAILS

2018

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Gevoeligheid voor psychosociale chronische stressoren en gedragsproblemen bij jongeren: Beïnvloeding door hartslag in rust en psychiatrische familiegeschiedenis

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Dietrich A, Van den Heuvel ER, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Mensen verschillen in hun gevoeligheid voor psychische problemen na stress.
 • Eerder onderzoek vond dat het hebben van een lage hartslag in rust bij zou kunnen dragen aan gevoeligheid voor gedragsproblemen na stress.
 • Een andere factor die kan bijdragen aan stressgevoeligheid is of er psychische problemen in de familie voorkomen.

Wat voegt deze studie toe?

 • Het verband tussen stress en gedragsproblemen was sterk bij jongeren met hoge hartslag in rust maar zwak in adolescenten met lage hartslag in rust.
 • Dit effect van hartslag in rust was duidelijker bij jongeren met psychische problemen in de familie.

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Auteurs: Ormel J, Oerlemans AM, Raven D, Hartman CA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Chronische stressoren en gedragsproblemen bij jongeren: Genetische moderatie door Dopamine Receptor D4

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Blootstelling aan stress verhoogt de kans op psychische problemen, maar er zijn grote verschillen tussen mensen.
 • Het 7R-allel van het DRD4 gen (DRD4-7R) zou betrokken kunnen zijn bij de gevoeligheid voor gedragsproblemen na stress.
 • In eerder onderzoek naar het 7R-allel was wel duidelijk dat deze variant te maken had met gevoeligheid voor positieve invloeden, maar de resultaten over stress waren onduidelijk. 

Wat voegt deze studie toe?

 • Mensen met het DRD4-7R allel hebben meer kans op gedragsproblemen na stress dan mensen die dit allel niet hebben.
 • Jongeren met het DRD4-7R allel lijken gevoeliger te zijn voor stress dan jongeren zonder deze variant.