2017 › Trails

TRAILS

2017

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Kretschmer T

Tina Kretschmer, Jan Kornelis Dijkstra, René Veenstra. Social and individual antecedents of adolescent-onset conduct problem behaviour. In: The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology (edited by A. Blokland & V. van der Geest); New York: Routledge

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Jongeren, die probleemgedrag vertonen, beginnen daar op verschillende leeftijden mee.
 • Een kleine groep jongeren vertoont al tijdens de kindertijd probleemgedrag. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op ADHD, cognitieve, en neuropsychologische aandoeningen.
 • Een grotere groep jongeren vertoont pas vanaf de tienerjaren probleemgedrag en stopt er ook weer mee. Men denkt dat deze jongeren minder bang zijn risico’s te nemen en meer vrienden hebben.

Wat voegt deze studie toe

 • In Nederland vertonen minder jongeren probleemgedrag vanaf de tienerjaren dan in andere landen.
 • Vooral jongeren, die in eenoudergezinnen opgroeien en veel afwijzing door hun vaders voelen, hebben een hoger risico om vanaf de tienerleeftijd probleemgedrag te gaan vertonen.
 • In TRAILS werd geen bewijs gevonden dat probleemgedrag beginnend op de tienerleeftijd samenhangt met het al dan niet hebben van vrienden. Ook of jongeren het wel of niet leuk vinden om nieuwe riskante dingen te doen hangt niet samen met probleemgedrag dat op de tienerleeftijd begint.

Link naar het boek

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Ormel J

Ormel, J., Oerlemans, A.M., Raven, D., Laceulle, O.M., Hartman, C.A., Veenstra, R., Verhulst, F.C., Vollebergh, W., Rosmalen, J.G., Reijneveld, S.A. & Oldehinkel, A.J. Functional outcomes of child and adolescent mental disorders. Current disorder most important but psychiatric history matters as well. Psychological Medicine 2017 47(7) 1271-1282.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Link naar het artikel op Pubmed