Structure matters: The role of clique hierarchy in the relationship between adolescent social status and aggression and prosociality › Trails

TRAILS

Structure matters: The role of clique hierarchy in the relationship between adolescent social status and aggression and prosociality

Wat was er al bekend over dit onderwerp?

  • Cliques van leeftijdsgenoten vormen een belangrijke context voor de sociale ontwikkeling van jongeren.
  • Vaak hebben leden in cliques min of meer een gelijke sociale status, maar er kunnen ook statusverschillen bestaan tussen deze leden.
  • Het is onbekend hoe deze statusverschillen gerelateerd zijn aan het gedrag van individuele leden. In deze studie gaat het specifiek over agressie en prosociaal gedrag.

Wat deze studie toevoegt?

  • Agressie en prosociaal gedrag zijn sterker gerelateerd aan individuele sociale status in cliques (met alleen meiden óf alleen jongens) waar er relatief meer jongeren met een hoge dan een lage status zijn. 
  • Deze associaties werden alleen gevonden in cliques met alleen jongens of alleen meiden maar niet in cliques met zowel jongens als meiden.