2014 › Trails

TRAILS

2014

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Roy A

Het pad van ADHD naar depressie loopt vaak via angst en gedragsproblemen

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • In diverse studies is een samenhang tussen ADHD en depressie aangetoond, maar veel is nog onduidelijk over de aard van dit verband.
 • Zo weten we nog niet of ook milde aandachtsproblemen de kans op een depressie kunnen vergroten en hoe het komt dat ADHD kan leiden tot depressie.

Wat deze studie toevoegt:

 • In deze studie vonden we dat, naast jongeren met de stoornis ADHD, ook degenen met milde ADHD-symptomen een verhoogde kans hebben op een depressie.
 • Het pad van ADHD naar depressie liep deels via angst en antisociaal gedrag: ADHD vergrootte de kans op deze stoornissen, die op hun beurt weer de kans op een depressie vergrootten.
 • ADHD, ook milde vormen daarvan, is dus niet een op zichzelf staand probleem, maar vergoot ook de kans op andere psychiatrische stoornissen.

Link naar het artikel via Pubmed

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Kretschmer T

Kretschmer, T., Sentse, M., Dijkstra, J.K., & Veenstra, R. (2014). The Interplay Between Peer Rejection and Acceptance in Preadolescence and Early Adolescence, Serotonin Transporter Gene, and Antisocial Behavior in Late Adolescence: The TRAILS Study. Merrill-Palmer Quarterly, 60, 2, 193-216. DOI: 10.1353/mpq.2014.0008

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Relaties met leeftijdsgenoten kunnen grote invloed hebben op psychosociaal en gedragsmatige ontwikkeling van jongeren.
 • Adolescenten die door hun leeftijdgenoten worden afgewezen kunnen problemen ontwikkelen maar het is mogelijk dat individuele genetische factoren deze samenhang sterker of zwakker maken.
 • De vraag is of ook de positieve effecten van acceptatie door leeftijdgenoten worden beïnvloed door genetische verschillen.

Wat deze studie toevoegt

 • Afwijzing door leeftijdsgenoten voor de adolescentie leidt met name tot antisociaal gedrag bij de jongeren met de korte genetische variant van het serotonine transporter gen.
 • Er werden geen effecten gevonden voor afwijzing door leeftijdgenoten in de vroege adolescentie, of voor acceptatie door leeftijdsgenoten.

Link naar het artikel via ReserachGate

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Sijtsema JJ

Sijtsema, J.J., Oldehinkel, A.J., Veenstra, R., Verhulst, F.C., & Ormel, J. Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study. European Child & Adolescent Psychiatry 2014, 23(6), 499-513

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Structurele (lage sociaaleconomische status, scheiding en psychopathologie van ouders) en dynamische (afwijzing en warmte ouders) familiekenmerken zijn van invloed op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen
 • Er is een sterke comorbiditeit tussen de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen

Wat deze studie toevoegt:

 • Dynamische familiekenmerken hadden een uniek effect op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen, bovenop de effecten van structurele familiekenmerken
 • Afwijzing van ouders hing samen met een toename in agressieve en depressieve problemen, maar er waren wel verschillen tussen afwijzing van de vader en de moeder 
 • Warmte van ouders, en een toename daarin, hing samen met een afname van depressieve problemen
 • Een toename in depressieve problemen hing samen met een toename in agressieve problemen, maar niet andersom

Link naar het artikel op Pubmed