2014 › Trails

TRAILS

2014

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Het pad van ADHD naar depressie loopt vaak via angst en gedragsproblemen

Auteurs: Roy A, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • In diverse studies is een samenhang tussen ADHD en depressie aangetoond, maar veel is nog onduidelijk over de aard van dit verband.
 • Zo weten we nog niet of ook milde aandachtsproblemen de kans op een depressie kunnen vergroten en hoe het komt dat ADHD kan leiden tot depressie.

Wat deze studie toevoegt:

 • In deze studie vonden we dat, naast jongeren met de stoornis ADHD, ook degenen met milde ADHD-symptomen een verhoogde kans hebben op een depressie.
 • Het pad van ADHD naar depressie liep deels via angst en antisociaal gedrag: ADHD vergrootte de kans op deze stoornissen, die op hun beurt weer de kans op een depressie vergrootten.
 • ADHD, ook milde vormen daarvan, is dus niet een op zichzelf staand probleem, maar vergoot ook de kans op andere psychiatrische stoornissen.

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Het samenspel tussen verwerping en acceptatie door leeftijdsgenoten, het serotonine-transporter-gen en antisociaal gedrag

Auteurs: Kretschmer T, Sentse M, Dijkstra JK, Veenstra R

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Relaties met leeftijdsgenoten kunnen grote invloed hebben op psychosociaal en gedragsmatige ontwikkeling van jongeren.
 • Adolescenten die door hun leeftijdgenoten worden afgewezen kunnen problemen ontwikkelen maar het is mogelijk dat individuele genetische factoren deze samenhang sterker of zwakker maken.
 • De vraag is of ook de positieve effecten van acceptatie door leeftijdgenoten worden beïnvloed door genetische verschillen.

Wat deze studie toevoegt

 • Afwijzing door leeftijdsgenoten voor de adolescentie leidt met name tot antisociaal gedrag bij de jongeren met de korte genetische variant van het serotonine transporter gen.
 • Er werden geen effecten gevonden voor afwijzing door leeftijdgenoten in de vroege adolescentie, of voor acceptatie door leeftijdsgenoten.

Antisociaal gedrag en externaliserende problemen: Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study

Auteurs: Sijtsema JJ, Oldehinkel AJ, Veenstra R, Verhulst FC, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Structurele (lage sociaaleconomische status, scheiding en psychopathologie van ouders) en dynamische (afwijzing en warmte ouders) familiekenmerken zijn van invloed op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen
 • Er is een sterke comorbiditeit tussen de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen

Wat deze studie toevoegt:

 • Dynamische familiekenmerken hadden een uniek effect op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen, bovenop de effecten van structurele familiekenmerken
 • Afwijzing van ouders hing samen met een toename in agressieve en depressieve problemen, maar er waren wel verschillen tussen afwijzing van de vader en de moeder 
 • Warmte van ouders, en een toename daarin, hing samen met een afname van depressieve problemen
 • Een toename in depressieve problemen hing samen met een toename in agressieve problemen, maar niet andersom