Effects of Family Cohesion and Heart Rate Reactivity on Aggressive/Rule-breaking Behavior and Prosocial Behavior in Adolescence › Trails

TRAILS

Effects of Family Cohesion and Heart Rate Reactivity on Aggressive/Rule-breaking Behavior and Prosocial Behavior in Adolescence

De ‘biologische gevoeligheid voor omgeving’-hypothese stelt dat een hoge fysiologische reactiviteit (toename t.o.v. de rusttoestand) blijk geeft van een verhoogde gevoeligheid voor omgevingsinvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Om deze hypothese te toetsen hebben we het samenspel van gezinskwaliteit en hartslagreactiviteit tijdens een spreektaak op agressief/ delinquent gedrag en prosociaal gedrag onderzocht in een grote steekproef van adolescenten (N = 679; gemiddelde leeftijd = 16.14). Multivariate analyses lieten kleine tot middelgrote effecten zien van lage gezinskwaliteit en lage hartslagreactiviteit op meer agressief/ delinquent gedrag en minder prosociaal gedrag. Hoewel we ook 3-weg-interacties tussen gezinskwaliteit, hartslagreactiviteit en geslacht vonden, waren deze effecten niet in de voorspelde richting. Integendeel, verhoogde reactiviteit werkte als een beschermende factor tegen een lage gezinskwaliteit, en niet als een kwetsbaarheidsfactor. De resultaten van de huidige studie suggereren dat stress-reactiviteit in de adolescentie niet meer als mechanisme voor biologische gevoeligheid dient.