Hangt het effect van scheiding op gedragsproblemen af van genen? › Trails

TRAILS

Hangt het effect van scheiding op gedragsproblemen af van genen?

De resultaten van studies naar de effecten van echtscheiding op gedrag van de kinderen zijn zeer variabel. Terwijl onderzoekers deze variabiliteit erkennen, is niet bekend of dopamine gerelateerde genen kunnen verklaren waarom het ene kind gedragsproblemen krijgt, en het andere kind niet. Een vervolgvraag in deze studie was of, als deze genen variabiliteit kunnen verklaren, ze kinderen dan uitsluitend kwetsbaar maken voor de gevolgen van echtscheiding (diathesis stress), of dat dezelfde genen er ook voor zorgen dat deze kinderen het beter doen wanneer hun ouders bij elkaar blijven (gevoeligheid, of differential susceptibility). In de data van 1134 TRAILS deelnemers werd gedeeltelijk bewijs gevonden voor genetische kwetsbaarheid, maar niet voor genetische gevoeligheid. Daarnaast werden aanwijzingen gevonden voor ‘vantage sensitivity’, een voordeel als de ouders bij elkaar waren in plaats van een nadeel bij echtscheiding.