When Parent and Teacher Ratings Don’t Agree: the TRAILS Study › Trails

TRAILS

When Parent and Teacher Ratings Don’t Agree: the TRAILS Study

Clinici zien vaak dat gedragsproblemen wel in een setting (bijv. thuis of op school) voorkomen, maar niet in een andere. In dit onderzoek hebben we de achtergrond hiervan beschreven en gekeken in hoeverre kind- en gezinskenmerken een rol spelen. 1730 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 11 jaar, die deelnamen aan TRAILS, zijn onderzocht. Ouders en leerkrachten scoorden gedragsproblemen: agressie, regels overtreden, aandachtsproblemen en hyperactiviteit. De kinderen werden ingedeeld in problemen alleen thuis, alleen op school, of in beide settings. Problemen alleen thuis kwamen relatief vaak voor. Kinderen met gedragsproblemen thuis, hadden volgens de leerkracht slechts in 22% van de gevallen ook agressie problemen op school, voor regels overtreden was dit 12.5%, voor aandachtsproblemen 55% en voor hyperactiviteit 33%. Er waren meer meisjes in the ‘alleen thuis’ groep (53%) dan in de ‘alleen op school’ groep (28%) bij aandachtsproblemen en hyperactiviteit. Voor regel overtredend gedrag was dit andersom: 7% meisjes in de ‘alleen thuis’ groep en 39% in de ‘alleen op school’ groep. De ‘alleen thuis’ en de ‘alleen op school’ groep verschilden verder wat betreft temperament (lage zelf controle) en opvoedingsstress bij de ouders. De conclusie is dat gedragsproblemen die in slechts één setting (thuis of op school) voorkomen gerelateerd zijn aan geslacht, temperament en opvoedingsstress.