Serious, Minor, and Non-Delinquents in Early Adolescence: The Impact of Cumulative Risk and Promotive Factors. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Serious, Minor, and Non-Delinquents in Early Adolescence: The Impact of Cumulative Risk and Promotive Factors. The TRAILS Study

 In dit onderzoek wordt een sociaal-ecologisch model gebruikt als verklaring voor de ontwikkeling van delinquent gedrag in de vroege adolescentieperiode. Om problemen te reduceren en een gezonde ontwikkeling te stimuleren is het volgens de auteurs van belang om al in de preadolescentie op verschillende domeinen van functioneren risicofactoren te elimineren en beschermende factoren te stimuleren. In deze studie is onderzocht wat de cumulatieve effecten zijn van risico- en beschermende factoren die betrekking hebben op temperament, familie en school in de preadolescentieperiode op delinquentie in de vroege adolescentieperiode. Daartoe is gebruik gemaakt van de eerste twee meetmomenten van TRAILS (N=2.230). De resultaten ondersteunen het ‘compensatory’ of ‘promotive’ factoren model. Volgens dit model hebben risico en beschermende factoren directe effecten op later probleemgedrag. Een cumulatie van risico’s in de preadolescentieperiode vergroot direct de kans om een ernstige delinquent te zijn in de vroege adolescentperiode. Het sterkste effect is gevonden voor temperament. Een cumulatie van beschermende factoren verkleint daarentegen direct de kans om een (ernstig) delinquent te zijn en vergroot de kans op niet delinquentie. Verder wordt ondersteuning gevonden voor een balanswerking van beschermende en risicofactoren. Blootstelling aan meer beschermende domeinen in de preadolescentie in de afwezigheid van risico’s ging samen met een afnemend percentage ernstig delinquenten in de vroege adolescentie. Er wordt geen ondersteuning gevonden voor een model waarin risicofactoren worden gebufferd door beschermende factoren (‘protectieve factor’ model). Tot slot worden implicaties voor preventie en interventies besproken.