Sentse M › Trails

TRAILS

Sentse M

Sentse M., Dijkstra JK., Lindenberg, Ormel J., Veenstra R. The delicate balance between parental protection, unsupervised wandering, and adolescents’ autonomy and its relation with antisocial behavior. The TRAILS Study. International Journal of Behavioral Development January 2010, 34(2), 159-167

In een grote steekproef van jonge adolescenten (T2: N = 1007; M leeftijd = 13.50; 50.3% meisjes), is het effect van overbescherming en gebrek aan supervisie/structuur (op straat rondhangen met vrienden) onderzocht op antisociaal gedrag 2,5 jaar later. Hierbij werd gecontroleerd voor geslacht en de kennis die ouders over hun kinderen hebben met betrekking tot vrienden, vrije tijd invulling en dergelijke. Tevens werd bekeken in hoeverre biologische ontwikkeling en het hebben van antisociale vrienden de onderzochte relaties modereren. De resultaten lieten zien dat overbescherming tot meer antisociaal gedrag leidt, al gold dit effect alleen voor jongens en voor adolescenten die voorlopen in hun biologische ontwikkeling. Het negatieve effect van rondhangen op straat gold alleen voor jongens en voor adolescenten met antisociale vrienden. De resultaten wijzen op een delicate balans tussen overbescherming en gebrek aan supervisie van ouders met betrekking tot de autonomie van adolescenten.

Klik hier voor het artikel via PsycInfo