De relatie tussen populariteit en agressief, destructief en norm-overtredend gedrag › Trails

TRAILS

De relatie tussen populariteit en agressief, destructief en norm-overtredend gedrag

  •  In deze studie hebben we gekeken naar de relatie van antisociaal en prosociaal gedrag met populariteit (status) onder leeftijdsgenoten.
  • Antisociaal gedrag kan bijdragen aan populariteit doordat het helpt bij het overbruggen van de zogeheten ‘maturity-gap’, de discrepantie tussen biologische en sociale volwassenheid, en doordat het helpt bij het verdedigen van een populaire positie.
  • Echter, deze antisociale gedragingen hebben negatieve relationele aspecten, zoals het vernederen van mensen, ongevoeligheid en agressiviteit. De verwachting zou zijn dat dit mensen doet afknappen, maar empirisch onderzoek toont het tegenovergestelde. Waarom is dit zo?
  • In deze studie beargumenteren wij dat positieve kenmerken, zoals fysieke aantrekkelijkheid, atletische vermogens, en prosociaal gedrag, een situatie creëren waarin negatieve kenmerken meer positief worden gezien.
  • De resultaten van onze studie onderschrijven dit idee en laten zien dat naast antisociaal gedrag populaire adolescenten bijna zonder uitzondering positieve kenmerken hebben, en dat juist deze combinatie van positieve kenmerken en antisociale gedragingen hun populariteit versterkt.