Sondeijker FEPL › Trails

TRAILS

Sondeijker FEPL

Sondeijker, F. E. P. L., Ferdinand, R. F., Oldehinkel, A. J., Tiemeier, H., Ormel, J., & Verhulst, F. C. (2008). HPA-axis activity as a predictor of future disruptive behaviors in young adolescents. Psychophysiology, 45, 398-404.

Een lage activiteit van de HPA-as zou een risico factor kunnen zijn voor gedragsproblemen. Er bestaat echter nauwelijks longitudinaal onderzoek hiernaar. In deze studie hebben we gekeken of een lage HPA-as activiteit toekomstige gedragsproblemen voorspelt. 1,399 jongens en meisjes uit de algemene Nederlandse bevolking zijn gevolgd van 10-12 tot 12-14 jaar. Bij de eerste meting zijn basale cortisol niveaus gemeten. Gedragsproblemen zijn bij de eerste en tweede meting nagevraagd bij de ouders en jongeren zelf.
De resultaten suggereren dat er alleen voor jongens een associatie bestaat tussen lage cortisol niveaus om 20:00 uur en toekomstige gedragsproblemen (ouderraportage). Ons onderzoek toont dat een lage HPA-as activiteit geen goede voorspeller is voor gedragsproblemen, maar wel misschien nuttig zou kunnen zijn bij het identificeren van degenen met een slecht prognosis bij jongeren die al gedragsproblemen hebben voor de adolescentie.

Klik hier voor het artikel via Pubmed.