HPA-axis activity and externalizing behavior problems in early adolescents from the general population: The role of comorbidity and gender - The TRAILS study › Trails

TRAILS

HPA-axis activity and externalizing behavior problems in early adolescents from the general population: The role of comorbidity and gender - The TRAILS study

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen externaliserend probleemgedrag (bijv. agressie, delinquentie) en cortisol, een stress-hormoon dat over het algemeen een stijging laat zien in het eerste half uur na het wakker worden. Onduidelijkheid over de relatie tussen externaliserend probleemgedrag en cortisol is mogelijk te wijten aan het feit dat eerdere studies weinig of geen rekening hielden met bijkomend internaliserend probleemgedrag (bijv. depressie, angst) en niet keken naar geslachtsverschillen.
Tijdens de eerste meting van TRAILS, toen de deelnemers 10 tot 12 jaar oud waren, hebben deelnemers direct na het wakker worden en een half uur na het wakker worden speeksel verzameld door middel van een salivette (een soort van wattenstaafje), waaruit de hoeveelheid cortisol worden bepaald. Verder werden de deelnemers op basis van vragenlijsten (door zowel deelnemer zelf als door de ouder) ingedeeld in 4 groepen: (1) Controlegroep (jongeren zonder gedragsproblemen), (2) Zuiver externaliserende groep (wel externaliserende gedragsproblemen, maar geen internaliserende gedragsproblemen), (3) Zuiver internaliserende groep (wel internaliserende gedragsproblemen, maar geen externaliserende gedragsproblemen), (4) Comorbide groep (zowel externaliserende als internaliserende gedragsproblemen).
Wij vonden dat meisjes met zuiver externaliserend probleemgedrag meer totale cortisol en een hogere stijging in cortisol hebben in het eerste half uur na het wakker worden in vergelijking met jongens met zuiver externaliserend probleemgedrag. Bovendien vonden we dat meisjes met zuiver externaliserend probleemgedrag een grotere stijging in cortisol hebben in het eerste half uur na het wakker worden in vergelijking met meisjes zonder gedragsproblemen en meisjes met zowel externaliserende als internaliserende gedragsproblemen. Meisjes met zuiver externaliserende gedragsproblemen vertonen dus een uniek patroon als het gaat om hun cortisol levels na het wakker worden. Er is meer onderzoek nodig om na te gaan of er nog meer factoren zijn die de relatie tussen externaliserend probleemgedrag en cortisol kunnen beïnvloeden.