Classes of adolescents with disruptive behaviors in a general population sample › Trails

TRAILS

Classes of adolescents with disruptive behaviors in a general population sample

Zijn kinderen met ADHD anders dan kinderen met gedragsproblemen? Je zou denken van wel, want als je druk bent en je niet zo goed kunt concentreren wil dat niet meteen zeggen dat je ongehoorzaam bent, iets zou stelen, of iemand pijn zou doen.
Toch blijkt uit deze studie dat kinderen met ADHD en kinderen met gedragsproblemen erg op elkaar lijken. De meeste kinderen met ADHD klachten hebben ook aardig wat gedragsproblemen. En veel kinderen met gedragsproblemen hebben ook ADHD symptomen.
Het blijkt dat het in de algemene bevolking niet zo nuttig is om ADHD en gedragsproblemen te onderscheiden. In plaats daarvan lijkt het, wanneer je problematische kinderen wilt identificeren, nuttiger om gewoon te kijken welke kinderen veel ADHD en/of gedragsproblemen hebben, zonder het onderscheid tussen verschillende stoornissen te maken. Deze bevinding kan de efficiëntie van screening ten goede komen, doordat niet naar allerlei stoornissen apart hoeft te worden gevraagd om problematische kinderen goed te detecteren.