Specificiteit van psychopathologie bij verschillende mate van ernst van psychische aandoeningen: een transdiagnostische netwerk analyse › Trails

TRAILS

Specificiteit van psychopathologie bij verschillende mate van ernst van psychische aandoeningen: een transdiagnostische netwerk analyse

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Het is vaak gesuggereerd dat psychische aandoeningen beginnen met lichte algemene psychische klachten, die daarna ernstiger en specifieker worden als de aandoening zich verder ontwikkelt
  • Hoewel duidelijk is dat ernst van klachten toeneemt in latere stadia van psychische aandoeningen, is nog niet onderzocht of de structuur waarin klachten samen voorkomen hierbij ook verandert.

Wat voegt deze studie toe?

  • Wij onderzochten hoe een breed scala aan psychische klachten met elkaar samenhangt in vier groepen die representatief zijn voor verschillende stadia van psychische aandoeningen. 
  • Psychische klachten bleken niet sterker met elkaar samen te hangen, of in meer specifieke combinaties voor te komen in groepen met ernstig klachten in vergelijking tot groepen met minder ernstige klachten.
  • Specifieke combinaties die we in elke groep vonden waren een combinatie van klachten gevonden die passen bij ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis) en een combinatie van klachten die passen bij angst en depressie.