De wisselwerking tussen sociale terugtrekking en sociale angst en de rol van pesten en acceptatie › Trails

TRAILS

De wisselwerking tussen sociale terugtrekking en sociale angst en de rol van pesten en acceptatie

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Als jongeren zich terugtrekken uit hun sociale kring, kunnen ze hun sociale vaardigheden niet goed ontwikkelen of oefenen. Hierdoor kunnen ze zich later angstiger voelen in de omgang met anderen.
  • Als jongeren zich angstig voelen bij anderen, kunnen ze zich terugtrekken om hun angst te verminderen. Het kan zijn dat ze steeds meer tijd alleen door gaan brengen omdat ze zich minder angstig voelen wanneer ze alleen zijn.
  • Er is weinig bekend over deze cyclus van sociale terugtrekking (afstand nemen van andere mensen) en sociale angst (angst om beoordeeld of afgewezen te worden in sociale situaties).
  • Of je gepest of geaccepteerd wordt door leeftijdsgenoten is van invloed op deze cyclus.

Wat voegt deze studie toe?

  • Jongeren die meer sociaal angstig, meer gepest, of minder geaccepteerd waren op 11 jaar, waren meer sociaal teruggetrokken op 13 jaar.
  • Op hun beurt, werden meer sociaal teruggetrokken jongeren op 13 jaar, meer gepest en minder geaccepteerd door leeftijdsgenoten op 16-jarige leeftijd.
  • Sociaal terugtrekgedrag leidde niet tot meer sociale angst.