2019 › Trails

TRAILS

2019

Angst: De wisselwerking tussen sociale terugtrekking en sociale angst en de rol van pesten en acceptatie

Auteurs: Barzeva SA, Richards JS, Meeus WHJ, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Als jongeren zich terugtrekken uit hun sociale kring, kunnen ze hun sociale vaardigheden niet goed ontwikkelen of oefenen. Hierdoor kunnen ze zich later angstiger voelen in de omgang met anderen.
 • Als jongeren zich angstig voelen bij anderen, kunnen ze zich terugtrekken om hun angst te verminderen. Het kan zijn dat ze steeds meer tijd alleen door gaan brengen omdat ze zich minder angstig voelen wanneer ze alleen zijn.
 • Er is weinig bekend over deze cyclus van sociale terugtrekking (afstand nemen van andere mensen) en sociale angst (angst om beoordeeld of afgewezen te worden in sociale situaties).
 • Of je gepest of geaccepteerd wordt door leeftijdsgenoten is van invloed op deze cyclus.

Wat voegt deze studie toe?

 • Jongeren die meer sociaal angstig, meer gepest, of minder geaccepteerd waren op 11 jaar, waren meer sociaal teruggetrokken op 13 jaar.
 • Op hun beurt, werden meer sociaal teruggetrokken jongeren op 13 jaar, meer gepest en minder geaccepteerd door leeftijdsgenoten op 16-jarige leeftijd.
 • Sociaal terugtrekgedrag leidde niet tot meer sociale angst.

Angst: De relatie tussen slaapproblemen en angstsymptomen

Auteurs: Narmandakh A, Roest AM, De Jonge P, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • In de tienerjaren is de kans op zowel slaapproblemen als angstklachten groot.
 • In eerder onderzoek werd zowel gevonden dat slaapproblemen angst veroorzaken als dat angst slaapproblemen veroorzaakt.
 • Een nadeel van dit eerdere onderzoek is dat daarin geen onderscheid werd gemaakt tussen verschillen tussen personen en processen binnen personen. Daardoor weten we nog niet goed hoe slaap en angst elkaar beïnvloeden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Wij onderzochten het effect van slaapproblemen op angst en omgekeerd, zowel tussen personen als binnen personen, tijdens de tienerjaren en jongvolwassenheid.
 • Gemiddeld genomen hadden jongeren met slaapproblemen ook angstklachten.
 • Binnen personen gingen slaapproblemen vooraf aan angstklachten, vooral tijdens de tienerjaren, maar was het omgekeerde niet het geval.
 • Behandelingen om de slaap van adolescenten te verbeteren zouden dus ook een gunstig effect op angstklachten kunnen hebben.

Angst: Specificiteit van psychopathologie bij verschillende mate van ernst van psychische aandoeningen: een transdiagnostische netwerk analyse

Auteurs: Groen RN, Wichers MC, Wigman JTW, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het is vaak gesuggereerd dat psychische aandoeningen beginnen met lichte algemene psychische klachten, die daarna ernstiger en specifieker worden als de aandoening zich verder ontwikkelt
 • Hoewel duidelijk is dat ernst van klachten toeneemt in latere stadia van psychische aandoeningen, is nog niet onderzocht of de structuur waarin klachten samen voorkomen hierbij ook verandert.

Wat voegt deze studie toe?

 • Wij onderzochten hoe een breed scala aan psychische klachten met elkaar samenhangt in vier groepen die representatief zijn voor verschillende stadia van psychische aandoeningen. 
 • Psychische klachten bleken niet sterker met elkaar samen te hangen, of in meer specifieke combinaties voor te komen in groepen met ernstig klachten in vergelijking tot groepen met minder ernstige klachten.
 • Specifieke combinaties die we in elke groep vonden waren een combinatie van klachten gevonden die passen bij ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis) en een combinatie van klachten die passen bij angst en depressie.

Angst: Identificatie van groepen op basis van ontwikkelingstrajecten: Een vergelijking van drie latente klassen methoden met gesimuleerde en echte data

Auteurs: Sijbrandij JJ, Hoekstra T, Almansa J, Reijneveld SA, Bültmann U

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er bestaan verschillende methoden om individuen te groeperen op basis van hun ontwikkeling over de tijd, bijvoorbeeld op het gebied van angst/depressie.
 • De drie belangrijkste voorbeelden van deze methoden zijn Growth Mixture Modeling, Latent Class Analysis, Latent Class Growth analysis.
 • Het is onduidelijk welke van deze methoden het meest geschikt is om deze groepen te maken.

Wat voegt deze studie toe?

 • Uit een simulatiestudie met diverse datasets blijkt dat Growth Mixture Modeling even goed of beter presteert dan Latent Class Analysis en Latent Class Growth analysis.
 • Alle methoden onderscheiden in TRAILS vier groepen met verschillende ontwikkelingstrajecten van angst/depressie: dalend, laag en dalend, stabiel en stijgend over de tijd.
 • Ondanks dat Growth Mixture Modeling betere resultaten geeft in de simulatie studie, leiden de drie methoden tot vergelijkbare resultaten binnen de TRAILS data.