2017 › Trails

TRAILS

2017

Angst: Papachristou E

Papachristou E, Oldehinkel AJ, Ormel J, Raven D, Hartman CA, Frangou S, Reichenberg A. The predictive value of childhood subthreshold manic symptoms for adolescent and adult psychiatric outcomes. Journal of Affective Disorders. J Affect Disord. 2017 Apr 1;212:86-92. doi: 10.1016/j.jad.2017.01.038. Epub 2017 Jan 24.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Mensen met een bipolaire stoornis vertonen perioden met manische symptomen, zoals druk gedrag, veel praten, impulsiviteit en weinig slaap. Deze manische perioden worden vaak afgewisseld met depressieve perioden. Een bipolaire stoornis begint meestal in de adolescentie of (vroege) volwassenheid.
 • Eerder onderzoek heeft laten zien dat milde manische symptomen in de kindertijd het risico op een latere bipolaire stoornis kunnen verhogen.
 • Minder goed bekend is of vroege manische symptomen ook de kans op andere psychische problemen vergroten.

Wat  voegt deze studie toe?

 • Deze studie laat zien dat kinderen met manische symptomen op elfjarige leeftijd een verhoogde kans hebben op een bipolaire stoornis op negentienjarige leeftijd.
 • Vroege manische symptomen hangen niet duidelijk samen met de kans op een latere depressieve of angststoornis en ook niet met later alcohol- of drugsmisbruik.
 • Een eenvoudige vragenlijst voor ouders kan helpen om jongeren met een verhoogd risico op een bipolaire stoornis al op jonge leeftijd op te sporen.

Link naar het artikel via Pubmed

Angst: Jonker I

Jonker, I., Rosmalen, J.G.M. & Schoevers, R.A. Childhood life events, immune activation and the development of mood and anxiety disorders: the TRAILS study. Transl Psychiatry 2017 May 2;7(5):e1112. doi: 10.1038/tp.2017.62

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het ervaren van stressvolle gebeurtenissen op jonge leeftijd verhoogt de kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen.
 • Stressvolle gebeurtenissen hebben een invloed op de werking van het immuunsysteem.
 • De vraag is of het immuunsysteem een rol speelt bij het verband tussen stress en kwetsbaarheid voor depressie en angststoornissen.

Wat voegt deze studie toe?

 • De hoeveelheid stressvolle gebeurtenissen in de jeugd hangt samen met het ontwikkelen van depressie en angststoornissen
 • De hoeveelheid stressvolle gebeurtenissen in de jeugd hangt ook samen met activatie van het immuunsysteem.
 • De activatie van het immuunsysteem hangt niet samen met het ontwikkelen van depressie en angststoornissen.

Link naar het artikel op Pubmed

Link naar YouTube

Angst: Ormel J

Ormel, J., Oerlemans, A.M., Raven, D., Laceulle, O.M., Hartman, C.A., Veenstra, R., Verhulst, F.C., Vollebergh, W., Rosmalen, J.G., Reijneveld, S.A. & Oldehinkel, A.J. Functional outcomes of child and adolescent mental disorders. Current disorder most important but psychiatric history matters as well. Psychological Medicine 2017 47(7) 1271-1282.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Link naar het artikel op Pubmed