2014 › Trails

TRAILS

2014

Angst: Roy A

Roy A, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J, Hartman CA. Anxiety and disruptive behaviour disorders mediate the pathway from Attentional Deficit Hyperactivity Disorder to depression. J Clin Psychiatry (2014), 75 (2): e108-13

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • In diverse studies is een samenhang tussen ADHD en depressie aangetoond, maar veel is nog onduidelijk over de aard van dit verband.
 • Zo weten we nog niet of ook milde aandachtsproblemen de kans op een depressie kunnen vergroten en hoe het komt dat ADHD kan leiden tot depressie.

Wat deze studie toevoegt:

 • In deze studie vonden we dat, naast jongeren met de stoornis ADHD, ook degenen met milde ADHD-symptomen een verhoogde kans hebben op een depressie.
 • Het pad van ADHD naar depressie liep deels via angst en antisociaal gedrag: ADHD vergrootte de kans op deze stoornissen, die op hun beurt weer de kans op een depressie vergrootten.
 • ADHD, ook milde vormen daarvan, is dus niet een op zichzelf staand probleem, maar vergoot ook de kans op andere psychiatrische stoornissen.

Link naar het artikel via Pubmed

Angst: Oldehinkel AJ

Oldehinkel AJ, Ormel J. A longitudinal perspective on childhood adversities and onset risk of various psychiatric disorders. Eur J Child Adolesc Psychiatry, 2014 (open access via Springerlink.com)

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Vroege stressvolle ervaringen hangen samen met minder welbevinden en meer psychische problemen in het latere leven. 
 • Meer kans om problemen te hebben betekent echter niet automatisch dat ook de kans om problemen te krijgen verhoogd is.
 • Om het effect van vroege stress op latere psychische problemen goed te begrijpen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten stress en tussen verschillende soorten psychische problemen.

Wat deze studie toevoegt:

 • Kinderen met veel stress hebben een verhoogde kans om depressief te worden, maar dat risico neemt af naarmate ze ouder worden. 
 • De kans op om angstklachten te krijgen is kleiner, maar neemt niet af over de tijd. 
 • Een inschatting van de totale hoeveelheid stress in de kindertijd is een betere voorspeller van latere psychische problemen dan specifieke gebeurtenissen in die periode.

Link naar het artikel via PsycINFO