Meet de 'Revised Anxiety and Depression Scale (RCADS)' consistent angstsymptomen gedurende de adolescentie? › Trails

TRAILS

Meet de 'Revised Anxiety and Depression Scale (RCADS)' consistent angstsymptomen gedurende de adolescentie?

Wij evalueerden of de angstvragenlijst voor jongeren “Revised Child Anxiety and Depression Scale” (RCADS) angstsymptomen consistente op dezelfde manier meet op verschillende leeftijden tijdens de adolescentie. Dit is belangrijk om angstniveau’s op verschillende leeftijden op een valide manier met elkaar te kunnen vergelijken. In ons populatie cohort (N=2226, leeftijdsbereik van 10-17 jaren) hebben wij met herhaalde metingen angstsymptomen op drie leeftijden gemeten. Wij onderzochten de longitudinale meetinvariantie van de vijf subschalen van de RCADS (gegeneraliseerde angst (GAD), obsessief-compulsieve stoornis (OCD), paniek stoornis (PD), separate angst (SA) en sociale fobie (SP)). Hiervoor evalueerden wij of de factor structuur (configurale invariantie), de factor ladingen (metrische invariantie) en de factor grenswaarden (sterke invariantie) conistent waren op de drie meetmomenten. De subschalen voldeden aan de criteria voor configurale invariantie en voor metrische invariantie. Enkel de sociale fobie (SP) schaal bleek lichte metrische variantie te tonen voor drie van de items. Wij concluderen dat de RCADS angstsymptomen consistent meet in verschillende leeftijdsgroepen tijdens de adolescentie. Daarom achten wij de RCADS bruikbaar voor longitudinaal onderzoek naar angstsymptomen.