Legerstee JS › Trails

TRAILS

Legerstee JS

Legerstee J.S, Verhulst F.C., Robbers S.C.C., Ormel J., Oldehinkel A.J.,Oort F.V.A. van (2013). Gender-Specific Developmental Trajectories of Anxiety during Adolescence: Determinants and Outcomes. The TRAILS Study. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry (2013) 22(1):26-34

Doel: Het identificeren van trajecten van ontwikkeling van angstsymptomen in adolescenten. Methode: 2230 adolescenten hebben een vragenlijst ingevuld op 3 momenten (10-17 jaar) verspreid over zes jaar.
Resultaten: Zowel in jongens als in meisjes waren er drie trajecten. Beiden groepen hadden een traject van stabiel weinig angstsymptomen (93,3% van de meisjes, 84,4% van de jongens), een traject met een tijdelijke verhoging van angst in het midden van de adolescentie (4,1% meisjes; 9,5% jongens). Beide trajecten lagen gemiddeld hoger bij meisjes dan bij jongens. Het derde traject was een sterk stijgend traject bij meisjes (2,6%) en een dalend traject bij jongens (6,1%). Kenmerken van de kinderen, hun familie en hun relaties met vrienden (bijv. pesten) voorspelden wie welk traject van angstsymptomen volgde. De prevalentie van angststoornissen en depressie tijdens de adolescentie en op jongvolwassen leeftijd was hoger in de groepen met een tijdelijke verhoging van angstsymptomen en in de groep meisjes met sterke toename in angstsymptomen. Conclusie: De ontwikkeling van angstsymptomen in de adolescentie kan beschreven worden met drie sekse-specifieke trajecten. De identificatie van hoog-risico trajecten kan informatie bieden voor preventie programma’s.

artikel via Pubmed