Emotionele problemen en gedragsproblemen uit de kindertijd voorspellen het ontstaan van paniekaanvallen in de adolescentie › Trails

TRAILS

Emotionele problemen en gedragsproblemen uit de kindertijd voorspellen het ontstaan van paniekaanvallen in de adolescentie

Internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen voorspellen het ontstaan van paniekaanvallen gedurende de adolescentie.
Paniekaanvallen zijn zeer belemmerend en het is bekend dat ze en een onafhankelijke risicofactor zijn voor het ontstaan van latere psychopathologie. Echter is er weinig bekend over risicofactoren voor het ontstaan van paniekaanvallen zelf, vooral gedurende adolescentie, wanneer paniekaanvallen juist steeds vaker voorkomen. Wij onderzochten of internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen het ontstaan van paniekaanvallen in de adolescentie voorspellen. Hiervoor gebruikten wij data van TRAILS, een longitudinale cohort studie (N=1,584). Internaliserende en externaliserende problemen werden gemeten met een vragenlijst op leeftijd 10-12, en op leeftijd 18-20 werd tijdens een klinisch interview vastgesteld of er sprake was van paniekaanvallen tijdens de adolescentie. Er waren N=314 (19,8%) adolescenten die één of meer paniekaanvallen hadden gedurende de adolescentie en N=18 (1,2%) ontwikkelden een paniekstoornis. De resultaten wijzen erop dat veel verschillende internaliserende en externaliserende problemen als risico-indicator fungeren. Echter, enkel Sociale Problemen waren een onafhankelijke risicofactor voor paniekaanvallen.