The developmental course of anxiety symptoms during adolescence: the TRAILS study › Trails

TRAILS

The developmental course of anxiety symptoms during adolescence: the TRAILS study

Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van angstklachten bij adolescenten. In dit onderzoek is gekeken naar ontwikkelingspaden van symptomen van separatie angst (SAD), sociale fobie (SoPh), gegeneraliseerde angst (GAD), paniek (PD) en obsessief compulsief gedrag (OCD) in een grote representatieve studie. De klachten zijn gemeten bij 2220 jongens en meisjes van 10 tot 17 jaar. Voor alle soorten angstklachten zagen we eerst een daling en vervolgens een lichte stijging, vanaf midden adolescentie (GAD SoPh en SAD) of late adolescentie (PD en OCD). Deze toename kan niet worden verklaard door het opkomen van depressie klachten in de adolescentie. Meisjes hadden meer angstklachten dan jongens en dit verschil bleef de hele adolescentie even groot. Als we rekening houden met depressieklachten dan is het verschil tussen jongens en meisjes niet erg groot meer. Uit deze studie kunnen we concluderen dat in de algemene bevolking angstklachten eerst dalen en vervolgens stijgen vanaf midden/late adolescentie. Het is nog de vraag of hetzelfde patroon opgaat voor kinderen met een angststoornis. Dit is de eerste studie van het verloop van angstklachten waarin rekening is gehouden met de gelijktijdige toename in depressieklachten.