Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS studie › Trails

TRAILS

Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS studie

Deze korte bijdrage geeft een overzicht van de resultaten van recentelijk Nederlands onderzoek naar de relatie tussen angst en de reactiviteit van twee belangrijke stress-systemen: het autonome zenuwstelsel en de hypofyse-bijnier-as. In toekomstig onderzoek zal de reactiviteit van beide stress-systemen in combinatie met andere belangrijke biologische, psychologische, en sociale factoren onderzocht dienen te worden, om meer inzicht verschaffen in de complexe, interacterende mechanismen die onderliggend zijn aan angst.