Cortisol en de ontwikkeling van angst in de vroege adolescentie › Trails

TRAILS

Cortisol en de ontwikkeling van angst in de vroege adolescentie

In deze studie werd onderzocht of cortisol concentraties de hoeveelheid angstklachten twee jaar later voorspelden en of er een verschil is in cortisol concentraties tussen jongeren met een verschillend beloop van hun angstklachten. Binnen TRAILS voorspellen cortisol concentraties gemeten op 10-12 jarige leeftijd niet de hoeveelheid angstklachten twee jaar later. De cortisol ochtend respons is echter wel hoger bij jongeren waarbij de angstklachten gedurende deze twee jaar toegenomen zijn, dan bij jongeren waarbij dit niet het geval is. Cortisol concentraties die ’s avonds gemeten werden, zijn lager bij jongeren die gedurende deze twee jaar aanhoudend angstklachten hadden. Kennelijk hangen angstproblemen niet samen met ofwel hoge ofwel lage cortisol concentraties, maar waarschijnlijk spelen verschillende processen gelijktijdig een rol.