Jonge adolescenten met hardnekkige angstproblemen hebben een hogere cortisolwaarde in de ochtend › Trails

TRAILS

Jonge adolescenten met hardnekkige angstproblemen hebben een hogere cortisolwaarde in de ochtend

In deze studie werd onderzocht of huidige angstklachten samenhangen met hoge cortisol concentraties bij jongeren uit de TRAILS studie en of jongeren met aanhoudende angstklachten gekenmerkt worden door hoge cortisol concentraties. Binnen de TRAILS studie is er geen samenhang tussen cortisol concentraties en huidige angstklachten. Echter, een index van de cortisol concentraties die vlak na het wakker worden gemeten werden (de cortisol ochtendrespons), is hoger bij jongeren die al sinds hun kleutertijd angstklachten hebben, dan bij jongeren die alleen nu angstklachten hebben of die nog nooit angstklachten hebben gehad. Het is mogelijk dat onderliggende factoren die een rol spelen in het ontstaan van angstklachten alleen op te sporen zijn bij jongeren met aanhoudende angstklachten, omdat er bij deze jongeren sprake zou kunnen zijn van een aangeboren kwetsbaarheid voor angstklachten. Het is echter ook mogelijk dat de hogere cortisol concentraties die gemeten werden bij deze groep het gevolg zijn van de stress die vaak gepaard gaat met langdurige problemen.