Greaves-Lord K › Trails

TRAILS

Greaves-Lord K

Greaves-Lord K., Ferdinand R.F., Sondeijker F.E.P.L., Dietrich A., Oldehinkel A.J., Rosmalen J.G.M., Ormel J., Verhulst F.C. (2007) Testing the tripartite model in young adolescents: Is hyperarousal specific for anxiety and not depression? Journal of Affective Disorders, 102(1-3), 55-63.

In deze studie werd onderzocht of de activiteit van het autonome zenuwstelsel samenhing met huidige angstklachten. Daarnaast werd onderzocht of dit verband specifiek was voor angstklachten of dat er ook verband bestond tussen de activiteit van het autonome zenuwstelsel en depressie. Volgens een belangrijke theorie van Clark en Watson (1991) zou dit verband specifiek zijn voor angst en niet opgaan voor depressie. In het TRAILS-onderzoek blijken angstklachten met name bij jongens samen te hangen met een lagere activiteit van het parasympathische systeem. Verlaagde activiteit van dit deelsysteem kan leiden tot een juist hogere hartslag. Echter, er werd ook een verband gevonden tussen een hogere hartslag en depressie. Bij meisjes was er tevens een verband tussen lagere parasympathische activiteit en depressie. Deze bevindingen duiden op een verband tussen de activiteit van het autonome zenuwstelsel en huidige angstklachten. Dit verband is echter niet specifiek voor angst, er bestaat ook een relatie met depressie. Verder is er een aantal opmerkelijke verschillen tussen jongens en meisjes. 

artikel via Pubmed