Ferdinand R.F., Dieleman G., Ormel J., Verhulst F.C. › Trails

TRAILS

Homotypic versus heterotypic continuity of anxiety symptoms in young adolescents: Evidence for distinctions between DSM-IV subtypes

Auteurs: Ferdinand R.F., Dieleman G., Ormel J., Verhulst F.C.

Er bestaan veel verschillende angsten op de kinderleeftijd; bijvoorbeeld de angst om van een dierbare gescheiden te worden, bang in het donker, paniekaanvallen, angst in sociale situaties, enzovoorts.
Veel van deze angsten komen samen voor bij kinderen. Het is de vraag of er dan sprake is van verschillende angsten die men van elkaar kan onderscheiden of dat er sprake is van angst die op verschillende manieren geuit wordt.
Uit dit onderzoek bleek dat er aanwijzingen zijn om de verschillende angsten van elkaar te onderscheiden, maar ook dat er een grote gemene deler is voor de diverse angsten.
Voor de klinische praktijk betekent dit dat het zinvol is om vragenlijsten en interviews te gebruiken die alle verschillende angsten kunnen meten. Daarnaast betekent het dat de verschillende vormen van angst misschien een iets andere aanpak vergen voor de behandeling.

Link naar publicatie