2017 › Trails

TRAILS

2017

ADHD: ADHD symptomen in het midden van de adolescentie voorspelen persoonlijk gerelateerde stressoren in de late adolescentie voor adolescenten homozygoot voor de S-allel van de 5-HTTLPR

Auteurs: Brinksma DM, Hoekstra PJ, De Bildt A, Buitelaar JK, Van den Hoofdakker BJ, Hartman CA, Dietrich A

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • ADHD en stress zijn gerelateerd, maar veroorzaakt ADHD stress, of is het juist omgekeerd en veroorzaakt stress ADHD?
 • Genetische variaties in de serotonine transporter beïnvloeden de relatie stress → ADHD maar het is onduidelijk of dit andersom ook geldt.
 • Om de relatie tussen ADHD en stress nog beter te begrijpen maken we onderscheid tussen persoonlijke stressoren (afhankelijk van de persoon) en omgevingsstressoren (onafhankelijk van de persoon).

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel omgevings- als persoonlijke stressoren voorspellen ADHD symptomen bij jongeren niet.
 • Jongeren met bepaalde genetische variaties in de serotonine transporter die hoge ADHD symptomen ervaren, hebben een grotere kans om persoonlijke stressoren te ervaren twee jaar later.
 • Genetische variaties kunnen dus ook de relatie ADHD → stress beïnvloeden.

ADHD: Leeftijdsspecifieke effecten van pre- en perinatale factoren in interactie met genen op het beloop van ADHD-symptomen tijdens de adolescentie

Auteurs: Brinksma DM, Hoekstra PJ, Van den Hoofdakker B, De Bildt A, Buitelaar JK, Hartman CA, Dietrich A

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Genen, omgevingsfactoren en gen-omgeving interacties hebben invloed op het ontstaan van ADHD-symptomen bij jongeren.
 • Het effect van genen, omgevingsfactoren en gen-omgeving interacties op het beloop van ADHD-symptomen bij jongeren is minder duidelijk.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zwangerschapscomplicaties waren geassocieerd met hogere ADHD-symptomen bij jongeren.
 • Er waren geen hoofdeffecten van genen op het beloop van ADHD-symptomen bij jongeren.
 • Drie specifieke gen-omgevingsinteracties zijn gevonden waarbij de grote verschillen in de ADHD-symptomen zich voornamelijk voordoen in de vroege en niet de late adolescentie.