2015 › Trails

TRAILS

2015

ADHD: De werking van de HPA-as voorspelt de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen

Auteurs: Nederhof E, Van Oort FV, Bouma EM, Laceulle OM, Oldehinkel AJ, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De oorzaken van emotionele en gedragsproblemen overlappen tenminste gedeeltelijk.
 • Het anders functioneren van de hypothalamus hypofyse bijnieras, ook wel HPA-as genoemd, wordt in verband gebracht met verschillende psychische problemen.
 • Het functioneren van de HPA-as kan gemeten worden direct na het wakker worden, in rust, of voor, tijdens en na afloop van een stressvolle opdracht zoals een spreekbeurt.

Wat voegt deze studie toe?

 • Jongeren bij wie de HPA-as langzamer herstelt na een spreekbeurt, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van psychische problemen.
 • Dit verhoogde risico geldt zowel voor emotionele als voor gedragsproblemen.
 • Langzamer herstel zou misschien kunnen betekenen dat jongeren de spreekbeurt ervaarden als onvoorspelbaarder en oncontroleerbaarder dan andere jongeren.

ADHD: Aandachts- en andere gedragsproblemen hangen verschillend samen met schommelingen in reactietijden

Auteurs: Bastiaansen JACJ, Van Roon AM, Buitelaar JK, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Fluctuaties in reactietijden hangen samen met verschillende psychiatrische aandoeningen.
 • Reactietijden kunnen in snelle of langzame golven op en neer gaan.
 • Jongeren met ADHD hebben vaak veel langzame fluctuaties in hun reactietijden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Langzame fluctuaties in reactietijden zijn ook gerelateerd aan aandachtsproblemen die niet ernstig genoeg zijn voor een ADHD diagnose.
 • Aandachts-, emotionele, en gedragsproblemen hebben ieder een uniek fluctuatiepatroon. 
 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd.

ADHD: De psychische gezondheid van Nederlandse adolescenten: een TRAILS verslag van de prevalentie, ernst, continuïteit en leeftijd van ontstaan van DSM-gedefinieerde psychische stoornissen

Auteurs: Ormel J, Raven D, Van Oort FVA, Hartman CA, Reijneveld SA, Veenstra R, Vollebergh WAM, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Veel van de psychische problemen bij volwassenen beginnen in de adolescentie.
 • Kennis over het optreden van psychische stoornissen in adolescenten in Nederland is beperkt.

Wat deze studie toevoegt

 • Op 19 jarige leeftijd heeft 15% van de Nederlandse adolescenten een psychische stoornis, terwijl 45% ooit een psychische stoornis heeft gehad.
 • Bijna de helft van de psychische stoornissen in jongeren is ernstig en gaat gepaard met beperkingen in het dagelijkse functioneren.
 • De gemiddelde leeftijd waarop stoornissen ontstaan varieert aanzienlijk.  Aandacht- (ADHD) en veel angststoornissen, met name fobieën, ontstaan vaak al voor het 10e levensjaar. 
 • Instabiele gezinsomstandigheden zijn een belangrijke risicofactor voor gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag en verslaving.
 • Veel problematiek concentreert zich in 5-10% van de adolescenten;  zij lopen als volwassene een groot risico op allerlei problemen.