2015 › Trails

TRAILS

2015

ADHD: Nederhof E

Nederhof E, Van Oort F, Bouma E, Laceulle O, Oldehinkel AJ, Ormel J. Predicting mental disorders from hypothalamic-pituitary-adrenal axis functioning: a three-year follow-up in the TRAILS study. Psychol Med 2015; 45(11):2403-12

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De oorzaken van emotionele en gedragsproblemen overlappen tenminste gedeeltelijk.
 • Het anders functioneren van de hypothalamus hypofyse bijnieras, ook wel HPA-as genoemd, wordt in verband gebracht met verschillende psychische problemen.
 • Het functioneren van de HPA-as kan gemeten worden direct na het wakker worden, in rust, of voor, tijdens en na afloop van een stressvolle opdracht zoals een spreekbeurt.

Wat deze studie toevoegt?

 • Jongeren bij wie de HPA-as langzamer herstelt na een spreekbeurt, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van psychische problemen.
 • Dit verhoogde risico geldt zowel voor emotionele als voor gedragsproblemen.
 • Langzamer herstel zou misschien kunnen betekenen dat jongeren de spreekbeurt ervaarden als onvoorspelbaarder en oncontroleerbaarder dan andere jongeren.

Link naar het artikel via Pubmed

ADHD: Bastiaansen JA

Bastiaansen, J.A., van Roon, A.M., Buitelaar, J.K., Oldehinkel, A.J. Mental health problems are associated with low-frequency fluctuations in reaction time in a large general population sample. The TRAILS study. European Psychiatry 2015 Feb;30(2):347-53. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.03.005. Epub 2014 Jun 6.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Fluctuaties in reactietijden hangen samen met verschillende psychiatrische aandoeningen.
 • Reactietijden kunnen in snelle of langzame golven op en neer gaan.
 • Jongeren met ADHD hebben vaak veel langzame fluctuaties in hun reactietijden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Langzame fluctuaties in reactietijden zijn ook gerelateerd aan aandachtsproblemen die niet ernstig genoeg zijn voor een ADHD diagnose.
 • Aandachts-, emotionele, en gedragsproblemen hebben ieder een uniek fluctuatiepatroon. 
 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd.

Link naar het artikel via Pubmed

ADHD: Ormel J

Ormel, J., Raven, D.,  van Oort, F.,  Hartman, C.A., Reijneveld, S.A., Veenstra, R., Vollebergh, W.A.M.,  Buitelaar, J.,  Verhulst, F.C.,  & Oldehinkel, A.J. Mental health in Dutch adolescents: a TRAILS report on prevalence, severity, age of onset, continuity and co-morbidity of DSM disorders, Psychol Med, 2015 Jan;45(2):345-60. doi: 10.1017/S0033291714001469. Epub 2014 Jun 20.

 Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Veel van de psychische problemen bij volwassenen beginnen in de adolescentie.
 • Kennis over het optreden van psychische stoornissen in adolescenten in Nederland is beperkt.
   

Wat deze studie toevoegt

 • Op 19 jarige leeftijd heeft 15% van de Nederlandse adolescenten een psychische stoornis, terwijl 45% ooit een psychische stoornis heeft gehad.
 • Bijna de helft van de psychische stoornissen in jongeren is ernstig en gaat gepaard met beperkingen in het dagelijkse functioneren.
 • De gemiddelde leeftijd waarop stoornissen ontstaan varieert aanzienlijk.  Aandacht- (ADHD) en veel angststoornissen, met name fobieën, ontstaan vaak al voor het 10e levensjaar. 
 • Instabiele gezinsomstandigheden zijn een belangrijke risicofactor voor gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag en verslaving.
 • Veel problematiek concentreert zich in 5-10% van de adolescenten;  zij lopen als volwassene een groot risico op allerlei problemen.

 Link naar het artikel via Pubmed