2014 › Trails

TRAILS

2014

ADHD: Het pad van ADHD naar depressie loopt vaak via angst en gedragsproblemen

Auteurs: Roy A, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • In diverse studies is een samenhang tussen ADHD en depressie aangetoond, maar veel is nog onduidelijk over de aard van dit verband.
  • Zo weten we nog niet of ook milde aandachtsproblemen de kans op een depressie kunnen vergroten en hoe het komt dat ADHD kan leiden tot depressie.

Wat voegt deze studie toe?

  • In deze studie vonden we dat, naast jongeren met de stoornis ADHD, ook degenen met milde ADHD-symptomen een verhoogde kans hebben op een depressie.
  • Het pad van ADHD naar depressie liep deels via angst en antisociaal gedrag: ADHD vergrootte de kans op deze stoornissen, die op hun beurt weer de kans op een depressie vergrootten.
  • ADHD, ook milde vormen daarvan, is dus niet een op zichzelf staand probleem, maar vergoot ook de kans op andere psychiatrische stoornissen.