2013 › Trails

TRAILS

2013

ADHD: Early Childhood Assessments of Community Pediatric Professionals Predict Autism Spectrum and Attention Deficit Hyperactivity Problems

Auteurs: Jaspers M, de Winter AF, Buitelaar JK, Verhulst FC, Reijneveld SA, Hartman CA

In deze studie stellen we vast welke vroege indicatoren van autisme spectrum (AS) en aandachtstekort / hyperactiviteit (ADH) problemen geïdentificeerd kunnen worden op basis van JGZ-gegevens uit de vroege kindertijd. Vroege indicatoren en AS en ADH problemen zijn op verschillende momenten in de tijd gemeten: achtereenvolgens van zwangerschap tot vierjarige leeftijd en tussen 11 en 17 jaar. AS en ADH problemen werden gemeten met respectievelijk de door ouders ingevulde Children’s Social Behavior Questionnaire (CSBQ) en de CBCL vragenlijst. Verschillende indicatoren voor AS en ADH problemen in de adolescentie werden geïdentificeerd. Geslacht (man) en de afwezigheid van door ouders gerapporteerd positief gedrag op vroege leeftijd waren voorspellers voor beide typen problemen. Een laag geboortegewicht, afwijkend sociaal gedrag, taalproblemen, problemen met eten en psychomotorische problemen op vroege leeftijd waren specifieke indicatoren voor AS problemen. Een laag opleidingsniveau van de moeder, roken tijdens de zwangerschap door de moeder, vertraagde ontwikkeling van de grove motoriek en aandachtstekort / hyperactiviteit problemen op vroege leeftijd waren specifieke indicatoren voor ADH problemen. De conclusie is dat reguliere JGZ-gegevens over de vroege ontwikkeling voorspellende waarde hebben voor AS en ADH problemen voor adolescenten in de algemene populatie. Instellingen voor JGZ zijn een geschikte setting om hoog risicogroepen te identificeren, en deze vervolgens te monitoren.