2012 › Trails

TRAILS

2012

ADHD: sensitivity during rest and executive functioning in attention-deficit/hyperactivity disorder

Auteurs: Dietrich A, Althaus M, Hartman CA, Buitelaar JK, Minderaa RB, Van den Hoofdakker BJ, Hoekstra PJ

Kinderen met een aandachtstekortstoornis (ADHD) vertonen vaak cognitieve informatieverwerkingsproblemen en neurofysiologische onderarousal (o.a. tragere electrische hersengolven). De baroreflex is een korte termijn bloeddruk regelmechanisme. Het is bekend dat de activering van de baroreflex gepaard gaat met het afremmen van corticale hersenactiviteit en aandachtsfuncties. We vonden dat een hogere rust baroreflex gevoeligheid (BRS) slechtere prestaties op informatieverwerkingstaken bij kinderen met ADHD voorspelt (n=181), maar niet bij controle groepen zonder ADHD (n=194, n=260). Dit was met name het geval bij kinderen met ADHD van het gecombineerde type, zonder gebruik van psychostimulantia en jongens. We concluderen dat een hogere rust BRS gerelateerd is aan slechtere cognitieve prestaties specifiek bij kinderen met ADHD. De resultaten suggereren dat bloeddruk regelmechanismen van invloed zijn op cognitief functioneren. Dit is in overeenstemming met de hypothese van energetische disregulatie bij ADHD.