Resultaten › Trails

TRAILS

Resultaten

Sinds 2001 zijn er zes metingen geweest in het bevolkingscohort (de zevende meting is gaande) en vijf metingen in het klinisch cohort van TRAILS. Tijdens de metingen hebben we data van meerdere informanten verzameld (deelnemers, ouders, leerkrachten, broer/zus). Op basis van de enorme schat aan data die we verzameld hebben, zijn door de TRAILS onderzoekers vele honderden wetenschappelijke artikelen geschreven. Deze publicaties kunt u op de website vinden.

Een compleet overzicht van alle publicaties bij elkaar vindt u bij overzicht publicaties. Een specificatie van de onderzoeksdomeinen en instrumenten vindt u in de database. Bent u op zoek naar meer algemene uitkomsten, kijkt u dan eens bij Nieuws & Media, hier zijn meerdere persberichten over het onderzoek te vinden. De nieuwste resultaten worden ook via Twitter en Facebook verspreid.