September 2010. Omgeving heeft invloed op ADHD (persbericht UMC St Radboud) › Trails

TRAILS

September 2010. Omgeving heeft invloed op ADHD (persbericht UMC St Radboud)

Biologische en gezinsfactoren hebben, ook los van genetische aanleg, invloed op de ontwikkeling van de stoornis ADHD bij kinderen. Een hoog geboortegewicht, een moeder die rookt tijdens de zwangerschap en complicaties tijdens zwangerschap en bevalling zijn omstandigheden die samenhangen met ADHD-symptomen bij kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Cathelijne Buschgens, dat zij verrichtte bij de afdeling Psychiatrie van het UMC St Radboud. Zij promoveert op 9 september tot doctor in de medische wetenschappen. Lees verder op de site van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.