Wie we stom vinden en wie juist leuk › Trails

TRAILS

Wie we stom vinden en wie juist leuk

Pubers vinden een beetje antisociaal gedrag bij hun leeftijdgenoten wel cool.

Maar dat alleen maakt niet populair. Socioloog Jan Kornelis Dijkstra onderzocht hoe pubers hun vrienden kiezen. In het NRC Handelsblad is over deze wetenschappelijke publicatie van Dijkstra een artikel te lezen.