Opzet TRAILS - een persbericht › Trails

TRAILS

Opzet TRAILS - een persbericht

Onderzoekers gaan 3000 kinderen volgen. Behoefte aan kennis over de ontwikkeling van kind tot volwassene.

Onderzoekers uit Groningen (Academisch Ziekenhuis en Rijkuniversiteit) en Rotterdam (Sophia Kinderziekenhuis en Erasmus Universiteit) hebben een groot onderzoek opgezet om antwoord te kunnen geven op dit soort vragen. De naam van dit onderzoek luidt TRAILS (TRacking Adolescents’Individual Lives Survey). Lees verder in het persbericht 

'TRAILs opzet doen 1-11-2000.pdf / 17kb'