JGZ voorspelt psychosociale problemen ten dele › Trails

TRAILS

JGZ voorspelt psychosociale problemen ten dele

Gegevens van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voorspellen psychosociale problemen bij jongeren maar deels. Gedragsproblemen, autisme spectrum en ADHD zijn goed te voorspellen op basis van door JGZ geregistreerde gegevens. Voor emotionele problemen geldt dat minder.

Onderzoekster Merlijne Jaspers promoveerde begin april 2012 op deze gegevens uit het TRAILS-onderzoek. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksuniversiteit Groningen.