ERC beurs voor onderzoeker Tina Kretschmer › Trails

TRAILS

ERC beurs voor onderzoeker Tina Kretschmer

Tina Kretschmer van de basiseenheid Jeugdstudies, Rijksuniversiteit Groningen heeft een Starting Grant ontvangen van de European Research Council (ERC). De Starting Grant, een persoonsgebonden subsidie van 1,5 miljoen euro, is bedoeld om getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang te ondersteunen bij hun onderzoek. Tina Kretschmer ontvangt de subsidie voor haar onderzoek naar 'peers' (leeftijdgenoten) bij sociale ontwikkeling.

Leeftijdgenoten zijn uiterst belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. Er zijn verschillende vormen van contact tussen jongeren maar niet alle vormen zijn altijd positief en ondersteunend. Sommige jongeren worden gepest, kunnen geen vrienden maken of hebben het moeilijk na het verbreken van de relatie met een goede vriend. Wat dergelijke ervaringen betekenen voor de sociale relaties van iemand als volwassene is nog niet goed duidelijk.

In dit project bestuderen we de langdurige effecten van verschillende sociale ervaringen met leeftijdgenoten in de tienerjaren. We gaan onderzoeken of deze eerdere ervaringen, later de vriendschappen en partnerrelaties die men als jong- volwassene heeft, beïnvloeden. Bijvoorbeeld, iemand die geen goede vrienden als tiener had, voelt zich later mogelijk minder goed of minder snel vertrouwd met andere mensen of een partner. Dit kan zijn omdat deze ervaringen in vriendschappen invloed hebben over hoe we over onszelf denken én hoe we zijn in relatie tot andere mensen. Deze ideeën passen we dan ook toe in nieuwe situaties.

Bijzonder interessant en uitdagend in de TRAILS NEXT studie is, dat we nu ook jonge ouders én hun kinderen kunnen volgen. Voor het eerst kunnen we proberen te begrijpen of ervaringen met leeftijdgenoten aan de volgende generatie worden doorgegeven. Bijvoorbeeld, als ouders zeer positieve, warme en ondersteunende vriendschappen hadden, zullen hun kinderen dan ook dergelijke vriendschappen hebben? En aan de andere kant, als ouders werden gepest, wat betekent dit dan voor hun kinderen? Gaan de ouders bijvoorbeeld hun kinderen beschermen tegen dergelijke nare ervaringen? Wat is de rol van het gedrag van ouders, van persoonlijkheid en genetische factoren? In de TRAILS NEXT studie proberen we hier antwoorden op te vinden. Het nadenken over relaties tussen leeftijdgenoten, beïnvloed door de ervaring van de ouders toen zij jong waren, is erg nieuw. Met deze aanpak kunnen we veel leren over sociale ontwikkeling in de kindertijd, adolescentie en volwassenheid. We kijken ernaar uit om deze processen te bestuderen.