Artikel in Journal of Adolescent Health › Trails

TRAILS

Artikel in Journal of Adolescent Health

Jongeren met een lage intelligentie hebben een aanleg voor onverklaarde lichamelijke klachten, vooral als zij ervaren dat hun ouders hoge schoolverwachtingen van hen hebben.

Meer informatie over dit artikel is te lezen op de website van het NTVG.