Nieuws & Media › Trails

TRAILS

Nieuws & Media

De meest recente nieuwsfeiten staan op deze pagina. Oudere nieuwsfeiten staan in het Nieuwsarchief. TRAILS heeft  een eigen magazine.  Nieuwe resultaten uit het onderzoek en andere wetenswaardigheden zijn te volgen via Twitter en Facebook.

Maart 2017. Jongeren wachten lang met het zoeken van hulp bij psychiatrische stoornis

Na het ontstaan van een psychiatrische stoornis duurt het vaak vele jaren voordat jongeren hulp zoeken. Hoe vroeger in het leven psychiatrische stoornissen zijn ontstaan, des te langer duurt het voordat jongeren hulp zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Dennis Raven van het Universitair Medisch Centrum Groningen, uitgevoerd in samenwerking met GGZ Friesland. Raven publiceert over zijn onderzoek in Epidemiology and Psychiatric Sciences. Zijn artikel is door de European Psychiatric Association (EPA) gekozen tot beste artikel op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie gepubliceerd in het afgelopen jaar.

Februari 2017. Prestigieuze NWO beurs voor Prof. Ute Bültmann

Twee topwetenschappers van het UMCG, waaronder TRAILS onderzoeker Ute Bültmann, krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen beiden een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

Ute Bültmann is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder vanuit een epidemiologisch levensloopperspectief, bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, tevens Rosalind Franklin Fellow. Ute over haar onderzoek: "jonge werkenden hebben te maken met veranderend werk en een veranderende arbeidsmarkt. Een gezond werkleven is belangrijk voor het individu en de maatschappij. Wij bestuderen de relatie tussen psychische gezondheid en werk vanuit een levensloopperspectief. De resultaten kunnen helpen jongeren te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk".

NWO selecteert de Vici-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting. Vici is bestemd voor ‘excellente, ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld en daarmee een vooraanstaande positie innemen op nationaal en internationaal niveau’, aldus NWO. Bron: nieuwsbericht NWO.

September 2016. Sterke daling van eetstoornis boulimia in Nederland

De afgelopen dertig jaar is het aantal nieuwe gevallen van Boulimia nervosa sterk afgenomen. Het aantal nieuwe gevallen van Anorexia nervosa daarentegen blijft stabiel. Mogelijke verklaring is dat boulimia gevoeliger is voor socioculturele veranderingen zoals een toename van overgewicht in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van psychiater Frédérique Smink, waarop zij op 28 september promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder constateert zij dat er goed uitzien als jonge adolescent (11-13) beschermt tegen latere eetproblemen. Aardig gevonden worden door veel klasgenoten kwam juist naar voren als een voorspeller.

April 2016. Slaapproblemen bij jongvolwassenen leiden later tot pijn

Slaapproblemen kunnen bij sommige groepen jongvolwassenen een voorbode zijn van chronische pijn en verergering van pijn jaren later. Omgekeerd is pijn over het algemeen geen voorbode van een verergering van slaapproblemen tijdens de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat arts en promovenda Irma Bonvanie van het UMCG uitvoerde onder 1750 jonge Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 19 en 22 jaar oud. Zij publiceert hierover in het wetenschappelijk magazine Pain.

In haar onderzoek ging Bonvanie het verband na tussen slaapproblemen en verschillende soorten pijn bij mannen en vrouwen; zij ging ook na of angst en depressie, vermoeidheid en fysieke inactiviteit dit verband konden verklaren. Zij volgde de deelnemers drie jaar lang en richtte zich op algehele chronische pijn en drie specifieke soorten pijn: spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en buikpijn.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren die tijdens de eerste meting slaapproblemen hadden, daar drie jaar later nog steeds last van had. Deelnemers die bij aanvang slaapproblemen hadden, hadden bovendien een grotere kans op nieuwe en aanhoudende chronische pijn en meer last van spier- en gewrichtspijn drie jaar later. Van deelnemers met ernstige slaapproblemen, had 38 procent last van chronische pijn, vergeleken met 14 procent van de deelnemers die geen slaapproblemen hadden.

Het verband tussen slaapproblemen en pijn was sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dat slaapproblemen spierpijnen verergerden werd voor een klein deel verklaard door toegenomen vermoeidheid. Angst/depressie en gebrek aan fysieke activiteit waren geen verklaring voor de door slaapproblemen veroorzaakte verergering van de pijn.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat slaapproblemen significant verband houden met chronische pijn en specifieke pijnproblemen bij jongvolwassenen. ‘De jongvolwassen levensfase kenmerkt zich door psychosociale veranderingen en veranderingen in het gedrag, zoals veranderende slaappatronen. Uit onze bevindingen blijkt dat slaapproblemen niet alleen een voorbode zijn voor pijn, maar ook het aanhouden van chronische pijn en de pijnernst voorspellen’, aldus Bonvanie. Zij denkt dat een vroege diagnose en behandeling van slaapproblemen kan helpen om latere problemen met pijn te verminderen in bepaalde groepen opgroeiende jongeren. ‘Onze bevindingen laten zien dat slaapproblemen een extra aandachtspunt kunnen zijn in de behandeling en preventie van chronische pijn en spier- en gewrichtspijn bij jongvolwassen vrouwen.’ Bron: persbericht UMCG.