Trails

NIEUWS & MEDIA

De meest recente nieuwsfeiten staan op deze pagina. Oudere nieuwsfeiten staan in het Nieuwsarchief. TRAILS heeft een magazine, waarvan de inhoud ook hier is te lezen.

Nieuwe resultaten uit het onderzoek zijn te volgen via Twitter.

April 2016. Slaapproblemen bij jongvolwassenen leiden later tot pijn (persbericht UMCG)

Slaapproblemen kunnen bij sommige groepen jongvolwassenen een voorbode zijn van chronische pijn en verergering van pijn jaren later. Omgekeerd is pijn over het algemeen geen voorbode van een verergering van slaapproblemen tijdens de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat arts en promovenda Irma Bonvanie van het UMCG uitvoerde onder 1750 jonge Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 19 en 22 jaar oud. Zij publiceert hierover in het wetenschappelijk magazine Pain.

In haar onderzoek ging Bonvanie het verband na tussen slaapproblemen en verschillende soorten pijn bij mannen en vrouwen; zij ging ook na of angst en depressie, vermoeidheid en fysieke inactiviteit dit verband konden verklaren. Zij volgde de deelnemers drie jaar lang en richtte zich op algehele chronische pijn en drie specifieke soorten pijn: spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en buikpijn.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren die tijdens de eerste meting slaapproblemen hadden, daar drie jaar later nog steeds last van had. Deelnemers die bij aanvang slaapproblemen hadden, hadden bovendien een grotere kans op nieuwe en aanhoudende chronische pijn en meer last van spier- en gewrichtspijn drie jaar later. Van deelnemers met ernstige slaapproblemen, had 38 procent last van chronische pijn, vergeleken met 14 procent van de deelnemers die geen slaapproblemen hadden.

Het verband tussen slaapproblemen en pijn was sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dat slaapproblemen spierpijnen verergerden werd voor een klein deel verklaard door toegenomen vermoeidheid. Angst/depressie en gebrek aan fysieke activiteit waren geen verklaring voor de door slaapproblemen veroorzaakte verergering van de pijn.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat slaapproblemen significant verband houden met chronische pijn en specifieke pijnproblemen bij jongvolwassenen. ‘De jongvolwassen levensfase kenmerkt zich door psychosociale veranderingen en veranderingen in het gedrag, zoals veranderende slaappatronen. Uit onze bevindingen blijkt dat slaapproblemen niet alleen een voorbode zijn voor pijn, maar ook het aanhouden van chronische pijn en de pijnernst voorspellen’, aldus Bonvanie. Zij denkt dat een vroege diagnose en behandeling van slaapproblemen kan helpen om latere problemen met pijn te verminderen in bepaalde groepen opgroeiende jongeren. ‘Onze bevindingen laten zien dat slaapproblemen een extra aandachtspunt kunnen zijn in de behandeling en preventie van chronische pijn en spier- en gewrichtspijn bij jongvolwassen vrouwen.’

Link naar het artikel en naar het Dagblad van het Noorden online

September 2015. Artikel in het NTvG. Leefstijl en psychosociale gezondheid bij adolescenten.

Leefstijl en psychosociale gezondheid bij adolescenten. Een extra contactmoment in de jeugdgezondheidszorg. Een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Van Lotte van Steijn, Andrea F. de Winter en S.A. (Menno) Reijneveld.

Doel van het onderzoek is kennis verwerven over de aard, het vóórkomen en de opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen bij adolescenten, en over mogelijke interventies die daarop gericht zijn met als opzet analyse van dwarsdoorsnedes uit een cohortonderzoek, en literatuuronderzoek.

Met gegevens uit het prospectieve ‘Tracking adolescents’ individual lifes’ survey’(TRAILS)-onderzoek (n = 2230) berekenden we de prevalenties van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen op de leeftijd van 13 en 16 jaar. In systematische reviews zochten we naar effectieve preventieve interventies.

Risicogedragingen kwamen veel voor bij adolescenten, zoals onvoldoende consumptie van fruit en groente, en niet ontbijten. Bij 13-jarigen was de prevalentie van overgewicht 11,0%; deze steeg naar 15,0% bij 16-jarigen. Het percentage jongeren dat ooit had gerookt steeg van 36,3 naar 55,7, en het percentage jongeren dat ooit alcohol had gedronken nam toe van 74,0 naar 92,3. De meeste prevalenties van risicogedragingen waren hoger bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgden en bij jongeren van wie beide ouders lager waren opgeleid. Deze adolescenten hadden ook vaker ≥ 5 risicogedragingen of psychosociale problemen. De prevalentie van depressieve klachten steeg van 5,5% bij 13-jarigen naar 8,4% bij 16-jarigen. Het literatuuronderzoek toonde dat vooral collectieve, al dan niet meervoudige interventies effectief kunnen zijn in de preventie van een risicovolle leefstijl en overgewicht. Voor psychosociale problemen was zowel geïndiceerde preventie als collectieve preventie effectief.

Conclusie van het onderzoek: in de adolescentie nemen de prevalentie en opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen toe. De risico’s hierop zijn groter bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgen; bij deze groep is goede monitoring extra belangrijk.

Lees het volledige artikel in het NTvG

Juni 2015. Interview met TRAILS hoofdonderzoeker Tineke Oldehinkel

Tineke Oldehinkel is hoogleraar Levensloopepidemiologie van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen in het UMCG. In het onderzoeksprogramma TRAILS volgen zij en haar collega’s ruim 2500 jongeren in Noord-Nederland. In het tijdschrift Kind & Adolescent Praktijk (uitgave 2/2015) wordt zij geïnterviewd door Linda Verhaak (klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam bij Equator  Foundation). De foto’s zijn van Aleid Denier van der Gon.
Tineke Oldehinkel vertelt bevlogen over haar werk als hoofdonderzoeker van TRAILS. Over opmerkelijke bevindingen en multidisciplinaire samenwerking. Over verwachtingen en implicaties van dit onderzoek. Ook vertelt zij over TRAILS Next, het nieuwe onderzoek bij TRAILS met jongvolwassenen die vader of moeder worden.

Lees hier het interview in Kind & Adolescent Praktijk

April 2015. Frédérique Smink onderscheiden met prestigieuze Award

Tijdens het jaarlijkse congres van de Academy for Eating Disorders (AED) eind april in Boston heeft Frédérique Smink, psychiater bij PsyQ Angststoornissen, de Early Career Investigator Award for Best Paper Published in 2014 ontvangen.

De prijs werd toegekend voor haar publicatie in het septembernummer van International Journal of Eating Disorders (IJED), getiteld Prevalence and Severity of DSM-5 Eating Disorders in a Community Cohort of Adolescents.

De publicatie maakt deel uit van Frédérique’s promotieonderzoek naar de epidemiologie van eetstoornissen. Bovengenoemd artikel is onderdeel van de TRAILS-studie (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey), een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar de volwassenheid. Sinds 2001 doen ruim 2200 jongeren in Noord-Nederland mee, al vanaf hun elfde jaar. Collega’s Daphne van Hoeken en Wijbrand Hoek van de Parnassia Academie waren ook bij deze publicatie betrokken.

Frédérique ontving de prijs uit handen van voormalig AED president Anne Becker, psychiater en hoogleraar aan Harvard Medical School. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker op het gebied van eetstoornissen.

Maart 2015. Studie naar welke omgevingsfactoren neuroticisme voorspellen

Stressvolle en onvoorspelbare levensgebeurtenissen, vooral sociale stress en conflicten, kunnen ervoor zorgen dat mensen een hoger niveau van neuroticisme (emotionele instabiliteit) ontwikkelen. Bertus Jeronimus stelt dat op basis van onderzoek naar de relatie tussen omgevingsinvloeden en neuroticisme. Er is ook goed nieuws: positieve levensveranderingen kunnen lijden tot een afname van neuroticisme. Jeronimus concludeert dat het neuroticisme-niveau van mensen veel veranderlijker is dan lang werd gedacht. Op 16 maart promoveert hij op het proefschrift 'Environmental influences on neuroticism. A story about emotional (in)stability'. Lees meer op de website van het UMCG of ga naar het volledige proefschrift.

Maart 2015. Lichamelijke beweging kan depressie niet voorkomen

Voldoende lichaamsbeweging geeft geen garantie dat jongeren geen depressie ontwikkelen. Wel kan aan een depressieve periode een periode van minder lichamelijke activiteit voorafgaan en worden jongeren met depressieve symptomen gemiddeld lichamelijk minder actief. Tot slot blijkt niet iedereen een betere stemming te krijgen van voldoende lichaamsbeweging – ongeacht of men depressieve symptomen vertoont of niet. Nikolaos Stavrakakis vond deze opmerkelijke resultaten in zijn promotieonderzoek. Op 9 maart promoveert hij op het proefschrift 'Physical activity and depressive symptoms: Is a healthy body necessary for a healthy mind?

Lees meer op de website van het UMCG, de Volkskrant of ga naar het volledige proefschrift.

Tim Knol

Tim Knol

Toen
Droomde van een leven vol muziek

Nu
Speelt voor uitverkochte zalen in Nederland

Later
Is een wereldberoemde artiest

Yvette

Yvette

Toen
Wilde balletjuf en moeder worden

Nu
Studeert Psychologie en danst

Later
Is mamma en werkt in een ziekenhuis
 

Djoke

Djoke

Toen
Wilde vooral niet meer gepest worden

Nu
Is alleenstaande moeder, plukt de dag

Later
Neemt de toekomst zoals die komt
 

Jurjen

Jurjen

Toen
Wilde graag kok worden

Nu
Studeert Farmacie, speelt American Football

Later
Is met zijn team Nederlands Kampioen
 

Lisan en Wendela

Lisan en Wendela

Toen
Wilden gymlerares of muzikante worden

Nu
Studeren Psychologie, zingen in een studentenband

Later
Halen voldoening uit hun werk en de muziek
 

Thierry

Thierry

Toen
Wilde Amerika ontdekken

Nu
Studeert Geneeskunde

Later
Is arts, maar bij voorkeur gezond en gelukkig
 

Jolter

Jolter

Toen
Wilde vooral heel rijk worden

Nu
Staat midden in het studentenleven

Later
Blinkt uit als salesmanager bij een multinational
 

Janine

Janine

Toen
Wilde musicalster worden

Nu
Doet aan fotografie, video- en performancekunst

Later
Staat internationaal bekend om haar werk
 

Tobias

Tobias

Toen
Was vooral rustig en tevreden

Nu
Studeert Geneeskunde, speelt in een studentenorkest

Later
Werkt als arts en maakt muziek
 

Xanthe

Xanthe

Toen
Wilde schrijfster worden

Nu
Spaart voor een volgende lange reis, studeert Taal & Cultuur

Later
Ziet vooral veel van de wereld
 

Stef

Stef

Toen
Vond een heleboel dingen leuk

Nu
Is tijdelijk taxichauffeur

Toekomst
Is misschien agrariër of heel iets anders