Kenmerken › Trails

TRAILS

Kenmerken

  • Bevolkingssteekproef (N = 2230, gestart in 2000)
  • TRAILS-CC: Klinische steekproef (N = 543, gestart in 2004)
  • Startleeftijd 10-12 jaar
  • Iedere 2 jaar metingen, tenminste tot 24 jaar
  • Meerdere informanten; jongeren, ouders, leerkrachten, klasgenoten, broertjes en zusjes
  • Breedgeoriënteerde gegevensverzameling: informatie over sociale, psychologische en biologische factoren

 

Een belangrijk kenmerk van TRAILS is de breedte van het onderzoek. Naast allerlei eigenschappen en kenmerken van de jongere zelf, wordt ook de omgeving uitvoerig in kaart gebracht. De afbeelding 'TRAILS gegvens' geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens die zijn verzameld. 

De jongere staat centraal (midden in de afbeelding) en we meten zowel persoonlijkheid, gezondheid, middelengebruik als biologische kenmerken zoals hun genen en biologische reactie op stress.