Medewerkers › Trails

TRAILS

Medewerkers

Zonder data uiteraard geen onderzoek! De dataverzameling is daarom een belangrijk onderdeel van het TRAILS onderzoek. Om deze grote klus elke meting weer te klaren is daarom een team samengesteld die zich hier volledig voor inzet. Hiernaast helpen ook promovendi bij de dataverzameling.

Coördinator

Coördinator biobank

Coördinator (niet) wetenschappelijk personeel

webmaster

Datamanagement

Onderzoeksmedewerker klinisch cohort

Onderzoeksmedewerker TRAILS Next

Interviewers