Management Team › Trails

TRAILS

Management Team

Het management team (MT) van TRAILS wordt gevormd door de hoofdonderzoeker, de wetenschappelijk coördinator en vertegenwoordigers van groepen die een bijzonder grote bijdrage aan de dataverzameling hebben geleverd. Het MT besluit over lopende zaken en initieert of coördineert activiteiten die noodzakelijk en gewenst zijn voor een kwalitatief goede voortgang van TRAILS. 

Leden van het MT zijn:

 • Prof. dr. A.J. Oldehinkel (hoofdonderzoeker)
 • Prof. dr. J.G.M. Rosmalen (wetenschappelijk coördinator)
 • Prof. dr. W.A.M. Vollebergh
 • Prof.dr. R. Veenstra
 • Dr. C.A. Hartman
   

De vertegenwoordiger van elke deelnemersgroep neemt deel aan de deelnemersvergadering (DV) van TRAILS, waarin de voortgang en kwaliteit van het onderzoek besproken wordt, afstemming tussen de groepen geregeld wordt en nieuwe plannen en ontwikkelingen besproken worden. Het DV vergadert tweemaal per jaar.

Deelnemers aan de DV zijn, naast de MT-leden:

 • Prof.dr. J. Buitelaar
 • Prof.dr. S.A. Reijneveld
 • Prof.dr. H.W. Hoek
 • Dr. T. Kretschmer
 • Prof.dr. U. Bültmann
 • Prof.dr. M.C. Wichers