Doel › Trails

TRAILS

Doel

De belangrijkste doelen van TRAILS

In de adolescentie en jongvolwassenheid maken mensen grote veranderingen mee, zowel lichamelijk als psychisch. Dit beïnvloedt de manier waarop ze met anderen omgaan en de wijze waarop ze datgene wat ze meemaken ervaren en verwerken. In deze periode worden keuzes gemaakt en richtingen ingeslagen die van grote invloed kunnen zijn op iemands latere welzijn, gedrag en gezondheid. 

Meer kennis van de oorzaken van een gunstige of minder gunstige ontwikkeling kan helpen om eventuele problemen te voorkomen of al in een vroeg stadium te behandelen. Door te weten welke groepen veel risico op problemen lopen is het mogelijk om op een efficiënte manier te werk te gaan, dat wil zeggen, de aandacht vooral te richten op diegenen die dat het meeste nodig hebben. Niet alleen problematische, maar ook succesvolle ontwikkelingstrajecten zijn van belang.