Over TRAILS › Trails

TRAILS

Over TRAILS

TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) is een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen. Meer dan 2500 jongeren doen mee, al vanaf hun tiende of elfde jaar. Deze jongeren worden nu al 15 jaar om de 2 à 3 jaar onderzocht door middel van vragenlijsten, interviews, tests en/of lichamelijke metingen.

Niet alleen de jongeren zelf geven informatie maar ook familieleden, leerkrachten en partners. Het onlangs gestarte onderzoek TRAILS Next richt zich op de kinderen van de deelnemers. Hier vindt u informatie over de doelen van TRAILS, de verschillende domeinen waar TRAILS onderzoek naar doet en de kenmerken van het onderzoek. Ook is er informatie over het TRAILS team te vinden.