Wat houdt het onderzoek in? › Trails

TRAILS

Wat houdt het onderzoek in?

Dagboekje

We zullen u vragen om dagelijks een kort dagboekje in te vullen op uw smartphone. Het invullen hiervan duurt minder dan 5 minuten. Dit dagboekje ontvangt u gedurende een periode van zes maanden aan het einde van de dag via een SMS bericht. De vragen gaan over hoe u die dag heeft beleefd, bijvoorbeeld hoe ontspannen of juist hoe gestrest u zich voelde.

Interviews

In TRAILS TRANS-ID zijn er drie interviews met een onderzoeksmedewerker. De interviews gaan over uw gedrag en gevoelens en kunnen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), of indien gewenst, bij u thuis plaatsvinden. De nadruk zal liggen op hoe het op dat moment met u gaat.

  • Interview 1 vindt vóór de dagboekperiode plaats en duurt ongeveer 1.5 uur
  • Interview 2 vindt na het afronden van de dagboekperiode plaats en duurt ongeveer 1 uur
  • Interview 3 vindt ongeveer een jaar na de dagboekperiode plaats en duurt ongeveer 45 minuten

Meer informatie over de dagboekjes of de interviews kunt u vinden in de informatiefolder.