Meting zes › Trails

TRAILS

Meting zes

Half januari 2020 start de zesde meting. Er zijn weer een heleboel vragen waar TRAILS graag antwoord op wil krijgen tijdens deze nieuwe meting. 

Al deze vragen zijn geformuleerd in een (online) vragenlijst voor jou als deelnemer en er is ook een vragenlijst voor je ouder(s)/verzorger(s) en je eventuele partner.

Hoe alles in zijn werk gaat en ook 'wat het oplevert' is allemaal te lezen in de drie verschillende informatiefolders voor deelnemers, ouders(s)/verzorgers en partners.